Συμβουλές για το Βιογραφικό σας

Εφόσον έχετε καλύψει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική σας εμπειρία , τις σπουδές και τις δεξιότητες σας , μια  τελευταία ενότητα του βιογραφικού μπορεί να αποτελεί η αναφορά στα ενδιαφέροντά σας. Αυτή η ενότητα σας δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο να δείξετε ότι έχετε ενδιαφέροντα και είστε ενδιαφέρον άτομο, αλλά και να συνδέσετε μία άλλη πλευρά της προσωπικότητάς σας με τη συγκεκριμένη θέση εργασίας για την οποία αιτείστε.

Για παράδειγμα, εάν η θέση είναι πωλήσεις σε κατάστημα ένδυσης και εσείς έχετε ενδιαφέρον για τη μόδα, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα παραπάνω προσόν για να σας κάνει επικρατέστερο υποψήφιο. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και άν σας ενδιαφέρει μία θέση εργασίας στα  χρηματο-οικονομικά και στα ενδιαφέροντά σας αναφέρετε πως στον ελεύθερο χρόνο σας μελετάτε τις οικονομικές εξελίξεις.

Να θυμάστε, όμως, πως πρέπει να μπορείτε να υποστηρίξετε όσα αναφέρετε στο βιογραφικό σας γιατί σε διαφορετική περίπτωση τα αποτελέσματα μπορεί να είναι τα αντίθετα. Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνταξη του βιογραφικού σας στο www.randstad.gr/blog .

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα