Προσωρινή απασχόληση

Στον κλάδο της πληροφορικής συχνά προκύπτουν έργα που έχουν συγκεκριμένη διάρκεια, άλλα και έκτακτες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό το οποίο απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση τους.   Σε αυτή την περίπτωση μια από τις λύσεις που μπορούν να δοθούν σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού είναι η υπηρεσία προσωρινής απασχόλησης μέσω της οποίας μπορούν να καλυφθούν άμεσα οι όποιες ανάγκες, να υπάρξει έλεγχος για τα κόστη της μισθοδοσίας, αλλά και καλύτερη διαχείριση το ήδη υπάρχοντος μόνιμου προσωπικού.   Η υπηρεσία προσωρινής απασχόλησης παρέχεται επιτυχημένα από τη Randstad σε εργοδότες από διαφορετικούς κλάδους. Για να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που προσφέρονται στους εργοδότες  επισκεφθείτε το www.randstad.gr  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα