Προσωρινή απασχόληση

Αρκετοί εργοδότες στην αγορά εργασίας συνεργάζονται με εταιρείες συμβούλων για την υπηρεσία προσωρινής απασχόλησης.   Η προσωρινή απασχόληση έχει φανεί ιδιαίτερα  αποτελεσματική και χρήσιμη για εργοδότες και στην Ελλάδα οι οποίοι είχαν να αντιμετωπίσουν την ανάγκη για ανθρώπινο δυναμικό για έκτακτες και εποχιακές ανάγκες.   Μέσα από διαδικασίες που υλοποιούνται μέσα από τη συνεργασίας με μια εταιρεία προσωρινής απασχόλησης (Ε.Π.Α) κάθε εταιρεία έχει την δυνατότητα να συνεχίσει την παραγωγική της διαδικασία χωρίς να επιβαρύνει τις αρμοδιότητες και το πρόγραμμα του μόνιμου προσωπικού, αλλά διατηρώντας  και το έλεγχο σε σχέση με τα κόστη για το ανθρώπινο δυναμικό.   Αν επιθυμείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία προσωρινής απασχόλησης επισκεφθείτε το www.randstad.gr ή επικοινωνήστε στο 2106670523.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα