Προσωρινή απασχόληση

Η προσωρινή απασχόληση αποτελεί μια λύση που προσφέρεται στους εργοδότες προκειμένου να καλύψουν συγκεκριμένες εποχιακές και έκτακτες ανάγκες.

Το καλοκαίρι αποτελεί μια χαρακτηριστική περίοδο που μπορεί να προκύψουν εποχιακές και έκτακτες έκτακτες  λόγω αυξημένης ζήτησης ή αδειών. Σε αυτό το χρονικό διάστημα η παραγωγική δραστηριότητα, η εξυπηρέτηση άλλα και το κόστος  μισθοδοσίας θα πρέπει να  διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα.

Σε αυτό το σημείο η υπηρεσία προσωρινής απασχόλησης που προσφέρεται από την Randstad μπορεί να λειτουργήσει για κάθε εργοδότη, ανεξάρτητα με το μέγεθος ή τον κλάδο δραστηριότητας του.

Επικοινωνήστε σήμερα με τους συμβούλους hr της Randstad στο 2106770523.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα