Προσωρινή απασχόληση

Ακόμα και αν στις μέρες μας τα δεδομένα στην αγορά εργασίας έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά δεν είναι λίγοι οι εργαζόμενοι που απορρίπτουν εξ’ αρχής την προσωρινή απασχόληση, λαμβάνοντας ως αποκλειστική επιλογή την μόνιμη απασχόληση.

Κατά την διάρκεια της αναζήτησης εργασίας η απόρριψη της όποιας επιλογής για εργασία δεν θα πρέπει να γίνεται επιπόλαια και χωρίς προηγουμένη αξιολόγηση, γιατί είναι πιθανόν να στοιχήσει μια ευκαιρία για απασχόληση.

Σε γενικές γραμμές η κάθε μορφή απασχόλησης μπορεί να έχει τα δικά της ξεχωριστά χαρακτηριστικά τα οποία όμως όσοι ενδιαφέρονται να βρουν εργασία θα πρέπει να γνωρίζουν  και να λαμβάνουν υπόψη τους όταν θα πρέπει να αξιολογήσουν μια διαθέσιμη θέση εργασίας.

Αν για παράδειγμα κάποιος δεν έχει ενημερωθεί για τον τρόπο λειτουργίας της προσωρινής απασχόλησης είναι πιθανόν να μην γνωρίζει ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προσωρινά απασχολούμενοι εργαζόμενοι έγιναν αποδέκτες προτάσεων για μόνιμη απασχόληση.

Βρείτε εδώ περισσότερες λεπτομέρειες για την προσωρινή απασχόληση.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα