Προσωρινή απασχόληση

Κατά το πρόσφατο παρελθόν στις συζητήσεις για την εργασία στο ερώτημα για μόνιμη η προσωρινή απασχόληση η απάντηση ήταν σχεδόν δεδομένη.

Μερικά χρόνια αργότερα και από τις αρχές του 2000 όπου θεσμοθετήθηκε το νομικό πλαίσιο για την προσωρινή απασχόληση στην Ελλάδα, ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοι και εργοδότες εξοικειώθηκαν με την συγκεκριμένη μορφή απασχόλησης η οποία προσφέρει σημαντικά οφέλη στην αγορά εργασίας.

Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον τόσο οι εργαζόμενοι, όσο και οι εργοδότες έχουν την δυνατότητα μέσω της προσωρινής απασχόλησης να έχουν μια επιπλέον επιλογή που θα καλύψει τις ανάγκες τους.

Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσωρινή απασχόληση πατήστε εδώ.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα