Προσωρινή απασχόληση

Η προσωρινή απασχόληση αποτελεί την υπηρεσία ανθρώπινου δυναμικού την οποία οι εργοδότες έχουν την δυνατότητα αν χρησιμοποιήσουν για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες.

Οι εργοδότες που θα επιλέξουν να χρησιμοποιούν την προσωρινή απασχόληση θα έχουν την δυνατότητα να καλύψουν άμεσα τις έκτακτες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, να ελέγξουν τα κόστη της μισθοδοσίας και τις πιθανές υπερωρίες, αλλά και να προετοιμάσουν τις κατάλληλες συνθήκες για το διάστημα που θα προκύψει ανάκαμψη στην αγορά εργασίας.

Για να υλοποιηθεί προσωρινή απασχόληση από ένα εργοδότη θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με αδειοδοτημένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού. H Randstad, μια από τις κορυφαίες εταιρείες ανθρώπινου δυναμικού στον κόσμο μπορεί να σας προσφέρει άμεσα λύσεις στα θέματα προσωπικού.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε σήμερα το http://www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα