Προσωρινή απασχόληση

Σε αρκετές χώρες στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα μια μορφή απασχόλησης που φαίνεται ότι έχει κερδίζει σημαντικό έδαφος είναι η εργασίας μέσω προσωρινής απασχόλησης.

Στην Ελλάδα η προσωρινή απασχόληση έχει θεσμοθετηθεί από τις αρχές του 2000, ενώ προσφέρεται από εταιρείες (Ε.Π.Α) που έχουν αδειοδοτηθεί από το Υπουργείο εργασίας για να προσφέρουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες.

Η Randstad έχοντας τη δυνατότητα να προσφέρει την υπηρεσία προσωρινής απασχόλησης σε μερικούς από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, σημαντικός αριθμός εργαζομένων απασχολείται καθημερινά εξασφαλίζοντας  την ενεργή παραμονή τους στην αγορά εργασίας.

Συνεπώς η προσωρινή απασχόληση μπορεί να έχει οφέλη και για τους εργαζόμενους αλλά και για τους εργοδότες. Για περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία προσωρινής απασχόλησης επισκεφτείτε το http://www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα