Προσωρινή απασχόληση

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες θέσεις εργασίας δημιουργούνται με την προσωρινή απασχόληση σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας και σε διαφορετικές ειδικότητες δίνοντας την ευκαιρία σε αρκετούς εργαζόμενους να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας.

Στην Ελλάδα η προσωρινή απασχόληση φαίνεται να προσφέρεται σε μεγάλο ποσοστό από  εργοδότες που δραστηριοποιούνται στις υπηρεσίες, το εμπόριο και την βιομηχανία. Παράλληλα οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εργαστούν έχουν διαθέσιμη μια επιπλέον επιλογή που πέρα από τις απολαβές, τις παροχές, και την ασφαλιστική - συνταξιοδοτική κάλυψη θα τους δοθεί η ευκαιρία να εμπλουτίσουν τα προσόντα τους και την εργασιακή τους εμπειρία.

Αν θέλετε να λάβετε περισσότερες λεπτομέρειες για την προσωρινή απασχόληση επισκεφθείτε σήμερα το /προσωρινή_απασχόληση

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα