Προσωρινή απασχόληση

Η προσωρινή απασχόληση αποτελεί μια επιλογή για εργασία η οποία στην Ελλάδα έχει θεσμοθετηθεί από τις αρχές τους 2000 και χρησιμοποιείτε από τους εργοδότες για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών.

Αρκετοί εργαζόμενοι μέσω της προσωρινής απασχόλησης είχαν την ευκαιρία να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας και να εργαστούν σε θέσεις εργασίας που αποτέλεσαν το προθάλαμο για μια μόνιμη απασχόληση, ενώ για άλλους δόθηκε η ευκαιρία να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους με την εργασιακή εμπειρία και τις δεξιότητες που αποκόμισαν.

Η προσωρινή απασχόληση για να προσφερθεί από ένα εργοδότη θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία με εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού αδιεοδοτημένη για να προσφέρει την υπηρεσία προσωρινής απασχόλησης.

Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για την προσωρινή απασχόληση πατήστε εδώ

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα