Προσωρινή απασχόληση

Παρά το γεγονός ότι και στη Ελλάδα η εργασία με προσωρινή απασχόληση θεσμοθετήθηκε από τις αρχές του 2000, υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι για εργασία που είναι διστακτικοί στο να επιλέξουν μια τέτοια θέση εργασίας.

Η προσωρινή απασχόληση είναι μια νόμιμη μορφή απασχόλησης μέσω της οποία στην Ελλάδα απασχολούνται χιλιάδες εργαζόμενοι σε μερικούς από τους σημαντικότερους εργοδότες στη αγορά εργασίας.

Για να επιλέξει ένας εργοδότης να προσλάβει προσωπικό με προσωρινή απασχόληση θα πρέπει να πρέπει να υπάρχει ανάγκη για κάλυψη εποχικών αναγκών, αντικατάσταση εργαζομένων (άδεια εγκυμοσύνης, ασθένεια, ατύχημα, διακοπές), δοκιμαστική περίοδος για νέους υπαλλήλους ή έργα προκαθορισμένης διάρκειας.

Η συνολική διαδικασία (σύμβαση εργαζομένου, μισθοδοσία, εργοδοτικές εισφορές κλπ) πραγματοποιείτε μέσω αδειοδοτημένες εταιρείας προσωρινής απασχόλησης (Ε.Π.Α).

Η εργασίας μέσω προσωρινής απασχόλησης δεν αντικαθιστά εργαζόμενους με μόνιμη απασχόληση. Σε αρκετές περιπτώσεις όμως εργαζόμενοι που ξεκίνησαν να εργάζονται μέσω προσωρινής απασχόλησης, στην πορεία δέχθηκαν προσφορά για μόνιμη απασχόληση.

Στο site της Randstad μπορείτε να ενημερωθείτε για την προσωρινή απασχόληση αλλά και να δείτε και το τι είπαν κάποιοι εργαζόμενοι για την εμπειρία τους μέσω προσωρινής απασχόλησης.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα