Προσφορά εργασίας

To οικονομικό περιβάλλον και το ποσοστό ανάπτυξης σε μια χώρα συνδέεται συχνά με την προσφορά εργασίας, κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει όσους βρίσκονται σε αναζήτηση απασχόλησης.   Για κάποιους όμως η αναζήτηση απασχόλησης  δεν θα έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα . Αυτό θα συμβεί γιατί σε αρκετές περιπτώσεις δίνεται μεγάλη βαρύτητα στα μηνύματα  που λαμβάνει κανείς από την αγορά εργασίας. χωρίς όμως στην συνέχεια να πραγματοποιείται η απαραίτητη δραστηριότητα για την εύρεση εργασίας.   Όσοι τελικά λειτουργήσουν με βάση τα παραπάνω και παρά τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, δεν θα έχουν την δυνατότητα να ίσως τελικά προκύψουν ευκαιρίες για απασχόληση οι οποίες όμως θα περάσουν ανεκμετάλλευτες γιατί δεν θα υπάρχει η απαιτούμενη δραστηριότητα, προσαρμογή στις νέες συνθήκες ή κάποιο εναλλακτικό πλάνο για την αναζήτηση απασχόλησης.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα