Προσφορά εργασίας

Η οικονομική δραστηριότητα και το επίπεδο ανάπτυξης σε μια χώρα έχει συχνά αντίκτυπο και στην προσφορά εργασίας, κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει όσους αναζητούν εργασία.   Για κάποιους όμως η αναζήτηση εργασίας σταματάει πριν καλά ξεκινήσει διότι βασίζεται μόνο στα μηνύματα που κανείς λαμβάνει από την αγορά εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στις συνθήκες που επικρατούν, χωρίς να γίνεται και η απαραίτητη προσπάθεια για την εύρεση εργασίας.   Για κάποιους όμως που θα λειτουργήσουν κατ’ αυτόν τρόπο και παρά τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, ίσως τελικά προκύψουν ευκαιρίες για απασχόληση οι οποίες όμως θα περάσουν ανεκμετάλλευτες γιατί δεν θα υπάρχει η απαιτούμενη δραστηριότητα, προσαρμογή στις νέες συνθήκες ή κάποιο εναλλακτικό πλάνο για την αναζήτηση απασχόλησης.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα