Προσφορά εργασίας

Η επιθυμητή προσφορά εργασίας από ένα εργοδότη αποτελεί το τελικό στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης μέσα από την οποία θα προκύψει η επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου για μια θέση εργασίας.   Εφόσον ένας υποψήφιος για εργασία φτάσει στο σημείο να λάβει μια προσφορά για εργασία αυτό σημαίνει ότι έχει λάβει θετική αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα (βιογραφικό σημείωμα, αξιολόγηση, τεστ δεξιοτήτων, συνέντευξη επιλογής ) και έχει την δυνατότητα να αποδεχθεί η όχι την πρόταση που θα του έχει γίνει.   Επιπλέον, υπάρχει και η δυνατότητα για διαπραγμάτευση στην περίπτωση που οι όροι της προσφοράς δεν είναι σύμφωνοι με τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί.   Σε κάθε περίπτωση ακόμα και αν η συγκεκριμένη προσφορά για εργασία δεν γίνει αποδεκτή, καθώς στο μεγαλύτερο μέρος υπήρξε θετική αξιολόγηση αυτό αποτελεί ένα πρότυπο για μελλοντική αναζήτηση εργασίας .  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα