Προσφορά εργασίας

Το τελικό στάδιο στην αξιολόγηση προσωπικού για ένα εργοδότη είναι η προσφορά εργασίας που θα γίνει στον κατάλληλο υποψήφιο για την θέση εργασίας που έχει προκύψει.

Πολλοί υποψήφιοι ενώ καταφέρνουν να έχουν θετική αξιολόγηση στο βιογραφικό τους και έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις επαγγελματικές τους ικανότητες σε μια συνέντευξη επιλογής, τελικά δεν καταφέρνουν να έχουν την επιθυμητή προσφορά για εργασία.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους είναι πιθανόν να προκύψει κάτι τέτοιο είναι η ελλιπής προετοιμασία, αλλά και η δυνατότητα τους υποψηφίου για εργασία να εκφράσει την καταλληλότητα του για την θέση εργασίας που τον ενδιαφέρει.

Μέσα από την προσεκτική και ρεαλιστική μελέτη του βιογραφικού, των απαιτήσεων της θέσης και τις λεπτομέρειες σχετικά με τον εργοδότη θα μπορέσουμε να έχουμε μια ρεαλιστική εικόνα κατά πόσο εμείς είμαστε οι κατάλληλοι.

Στο http://www.randstad.gr  μπορείτε να βρείτε θέσεις εργασίας για την Ελλάδα.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα