Προσφορά εργασίας

Εφόσον ολοκληρώσατε επιτυχημένα τις συνεντεύξεις επιλογής προσωπικού σε εργοδότη το επόμενο βήμα που φυσιολογικά  θα ακολουθήσει είναι η προσφορά εργασίας για την θέση που έχετε αξιολογηθεί. Όταν όμως θα λάβετε την προσφορά για εργασία και πριν συμφωνήσετε για να εργαστείτε στο συγκεκριμένο εργοδότη θα πρέπει να έχετε καλύψει τα όποια πιθανά ερωτήματα σχετικά με:

1. Την ημερομηνία πρόσληψης στο νέο εργοδότη. Όσο και αν φαίνεται κάτι το συνηθισμένο, όταν ένας υποψήφιος για εργασία ήδη εργάζεται θα πρέπει να συντονίσει την αποχώρηση του από τον προηγούμενο εργοδότη.  Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να γίνει η όποια αποχώρηση πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία για τη υπογραφή της νέας σύμβασης εργασίας

2. Τις απολαβές, τις παροχές και τον τρόπο πληρωμή σας. Είναι πολύ σημαντικό οι όποιες απορίες να καλυφθούν από την αρχή και να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει στην περίπτωση που επιθυμείτε να διαπραγματευτείτε τις απολαβές και τις παροχές.

3. Σε επίπεδο παροχών – bonus αν η εργασία σας συνδέετε με επίτευξη στόχων θα πρέπει να δείτε προσεκτικά τις όποιες λεπτομέρειες τις οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις θα έχετε λάβει γραπτός.

4. Το οργανόγραμμα του τμήματος και τον προϊστάμενο στον οποίο θα αναφέρεστε στην καθημερινή σας εργασία.

5. Το ωράριο που ακολουθεί ο συγκεκριμένος εργοδότης η τμήμα που θα εργαστείτε.

6. Αν θεωρείτε ότι τα ερωτήματα που έχετε κρίνουν μεγαλύτερης προσοχής και μελέτης πριν από την τελική σας απάντηση, ζητήστε να μάθετε το περιθώριο που έχετε για να απαντήσετε στην συγκεκριμένη προσφορά για εργασία

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα