Προσφορά για εργασία

Η αναζήτηση εργασίας και η προσπάθεια που καταβάλλεται από κάθε υποψήφιο για την επιθυμητή προσφορά για εργασία μπορεί να μην έχει πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να απογοητευτούμε ή να εγκαταλείψουμε τον στόχο μας. Μπορεί όμως να είναι μια ένδειξη για να αξιολογήσουμε είτε το πλάνο που ακολουθούμε για την εύρεση εργασίας, είτε να εξετάσουμε και να διαμορφώσουμε με διαφορετικό τρόπο το βιογραφικό και την συνοδευτική επιστολή.

Σε αρκετές περιπτώσεις υποψήφιοι που προέβησαν σε γενικότερες μεταβολές στη δραστηριότητα τους στην πορεία είδαν να υπάρχει μεγαλύτερη ανταπόκριση από τους εργοδότες.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα