Προσφορά για εργασία

Κάποιοι υποψήφιοι για εργασία, ενώ  έχουν βρει τον τρόπο για να αξιολογείται θετικά το βιογραφικό τους και να παίρνουν μέρος στις πρώτες συνεντεύξεις, δεν καταφέρνουν να έχουν μια προσφορά για εργασία.

Τα στελέχη που ασχολούνται με την εύρεση και επιλογή προσωπικού θα καλέσουν ένα υποψήφιο για μια συνέντευξη εργασίας γιατί προφανώς καλύπτει τα προσόντα και τις απαιτήσεις για την θέση εργασίας. Γιατί όμως δεν θα προχωρήσει και σε μία προσφορά για εργασία; Οι λόγοι μπορεί να είναι πολλοί.  Κάτι το οποίο όμως θα πρέπει να σημειωθεί είναι η εμπιστοσύνη την οποία θα πρέπει ένας υποψήφιος για εργασία να διαμορφώσει έτσι ώστε να περάσει στο επόμενο βήμα.

Όταν λέμε εμπιστοσύνη εννοούμε την δυνατότατα που θα έχει ένας υποψήφιος να πείσει ότι εκτός από τις ικανότητες και την εμπειρία που εκφράζει προφορικά, αλλά και γραπτά στο βιογραφικό έχει την πραγματική δυνατότητα να φέρει εις πέρας την εργασία που θα του ανατεθεί, θα ταιριάξει στην κουλτούρα και τις απαιτήσεις του εργοδότη, αλλά και θα συμμετάσχει σύντομα στους στόχους και τα αποτελέσματα.

Διαβάστε συμβουλές για την εύρεση εργασίας στο http://www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα