Ποια προσωπικά στοιχεία πρέπει να αναγράφονται στο βιογραφικό σημείωμα;

Τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία που σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναγράφονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι τα ακόλουθα:  
  • Ονοματεπώνυμο
  • Ημερομηνία Γέννησης
  • Οικογενειακή Κατάσταση
  • Διεύθυνση
  • Τηλέφωνο
  • email
Η Εθνικότητα είναι απαραίτητη μόνο στην περίπτωση που κάνετε αίτηση στο εξωτερικό και οι στρατιωτικές υποχρεώσεις μόνο για τους άντρες.   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνταξη βιογραφικού και την εύρεση εργασίας επισκεφθείτε τη σελίδα μας www.randstad.gr.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα