Μόνιμη απασχόληση

Για αρκετούς που αυτό το διάστημα αναζητούν εργασία η μόνιμη απασχόληση αποτελεί το μοναδικό τους στόχο. Η επιστροφή όμως στην αγορά εργασίας μπορεί να γίνει ακολουθόντας και κάποιες από τις άλλες μορφές απασχόλησης (προσωρινή απασχόληση, μερική απασχόληση) αρκεί να υπάρχει η κατάλληλη ενημέρωση για  πώς λειτουργεί η κάθε μορφή απασχόλησης.

Όπως έχει καταγράφθεί και σε παλιότερα άρθρα οι αποφάσεις για τη εύρεση δουλειάς θα πρέπει να βασίζονται σε πλάνο, ενημέρωση για τις τάσεις στην αγορά, διαρκή δραστηριότητα, αλλά και χρήση όλων των διαθέσιμων επιλογών.

Για να οργανώσετε τη δραστηριότητα σας συμβουλευθείτε τα άρθρα που θα βρείτε στο /blog και τις θέσεις εργασίας που θα βρείτε στο http://www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα