Μόνιμη απασχόληση

Η διαδικασία για την εύρεση μιας μόνιμης απασχόλησης αποτελεί μια δύσκολη και απαιτητική δραστηριότητα η οποία μπορεί να μην έχει άμεσα το επιθυμητό αποτέλεσμα.   Πέρα όμως από τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν αυτή την περίοδο στην αγορά εργασίας η συνολική δραστηριότητα για την εύρεση εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα παρακάτω:   α. Δημιουργία συγκεκριμένων στόχων σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας οι οποίοι θα βασίζονται, στην εργασιακή εμπειρία, τις ακαδημαϊκές γνώσεις αλλά και τις υπάρχουσες ικανότητες.   β. Έρευνα και γνώση σχετικά με τις απαιτήσεις που έχουν οι εργοδότες για τις θέσεις εργασίας που προσφέρουν, αλλά και για το σύνολο της δραστηριότητας του κλάδου στον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον για εργασία.   γ. Σύνταξη ενός βιογραφικού σημειώματος το οποία θα καταγράφει όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες και θα αναδεικνύουν την καταλληλότητα ενός υποψηφίου για μια θέση εργασίας.   Συνεχίστε την αναζήτηση εργασίας με τις ευκαιρίες για απασχόληση που θα βρείτε στο www.randstad.gr.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα