Μόνιμη απασχόληση

Σύμφωνα με την παρούσα κατάσταση υπάρχουν πολλοί εξωγενείς παράγοντες που μπορούν να δυσκολέψουν την αναζήτηση ενός εργαζομένου για να βρει μια μόνιμη απασχόληση.   Παρόλα αυτά η δραστηριότητα και η μεθοδική προσπάθεια πρέπει να συνεχίζεται με την ίδια ένταση χωρίς να υπάρχει αποπροσανατολισμός από το βασικό στόχο που είναι η εύρεση εργασίας.   Κάποιοι δείχνουν μεγαλύτερη έφεση στο αναλύουν τα στοιχεία που καταγράφουν την κατάσταση στην αγορά εργασίας και λιγότερο στο να βρουν τρόπους για να προσεγγίσουν τους εργοδότες που θα αναζητήσουν προσωπικό.   Αυτό μπορεί μελλοντικά να έχει αρνητικές επιπτώσεις και να στοιχήσει σε ευκαιρίες για απασχόληση που τελικά θα χαθούν.   Ενημερωθείτε για τις νέες θέσεις για μόνιμη απασχόληση στο http://www.randstad.gr    
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα