Μόνιμη απασχόληση

Εδώ και αρκετά χρόνια σημαντικός αριθμός υποψηφίων για εργασία θα αναζητήσει μόνιμη απασχόληση αμέσως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και συγκριμένα στις αρχές Σεπτεμβρίου.   Το ίδιο διάστημα και οι εργοδότες οι οποίοι έχουν ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό θα προσπαθήσουν στο ίδιο διάστημα να αναζητήσουν προσωπικού το οποίο θα μπορεί άμεσα να εργαστεί και να προσφέρει στα αποτελέσματα.   Καθώς λοιπόν ο ανταγωνισμός για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας αναμένεται να είναι μεγάλος, θα πρέπει να έχει ήδη  πραγματοποιηθεί η σχετική προετοιμασία σχετικά με την διαμόρφωση του βιογραφικού και της συνοδευτικής επιστολής καθώς και η καταχώρηση του στα διάφορα site, αλλά και τις συμβουλευτικές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.   Κάντε σήμερα αίτηση στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο www.randstad.gr  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα