Μόνιμη απασχόληση

Παρά το γεγονός ότι στην αγορά εργασίας είναι πιθανόν να προκύψουν και ευκαιρίες για προσωρινή ή μερική απασχόληση, βασικός στόχος για τους περισσότερους που αναζητούν εργασία είναι η έρευσα για μια μόνιμη απασχόληση.

Πρώτου όμως ξεκινήσει η διαδικασία για την εύρεση της μόνιμης απασχόλησης θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα παρακάτω:

1. Στόχευση για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας βάση των προσόντων, της εμπειρίας, των σπουδών και των ικανοτήτων.

2. Ενημέρωση σχετικά με τις απαιτήσεις των εργοδοτών αλλά και τις δραστηριότητας του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι εργοδότες που μας ενδιαφέρουν.

3. Δημιουργία ενός επαγγελματικού βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής το οποία θα παραθέτει τις απαραίτητες πληροφορίες σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καταγράφονται στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Βρείτε όλες τις διαθέσιμες ευκαιρίες για απασχόληση στο www.randstad.gr  .

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα