Μόνιμη απασχόληση

Παραδοσιακά οι υποψήφιοι που βρίσκονται στην διαδικασία αναζήτησης εργασίας δείχνουν μεγαλύτερη προτίμηση στην μόνιμη απασχόληση σε σχέση με την προσωρινή ή την μερική απασχόληση.

Όπως έχουμε καταγράψει και σε παλιότερα άρθρα κάθε μορφή απασχόλησης έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μπορεί να εξυπηρετήσει έναν υποψήφιο για εργασία σύμφωνα με τις φιλοδοξίες και τις ανάγκες του, καθώς και το πλάνο καριέρας που έχει θέσει.

Εφόσον προκύψει μια ευκαιρία απασχόλησης, δεν θα πρέπει γίνεται απόρριψη της χωρίς να γίνει προηγούμενη αξιολόγηση του εργοδότη αλλά και των χαρακτηριστικών της θέσης εργασίας.

Η άμεση ανταπόκριση, η ευελιξία, η καλή γνώση των συνθηκών στην αγορά εργασίας και οι διαθέσιμες επιλογές είναι τα χαρακτηριστικά που μπορούν να μας βοηθήσουν για να βρούμε την επόμενη θέση εργασίας.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα