Μόνιμη απασχόληση

Οι θέσεις για μόνιμη απασχόληση που ανακοινώνονται από τους εργοδότες δημιουργούν μεγάλο ενδιαφέρον από αρκετούς υποψήφιους που βρίσκονται στην αναζήτηση εργασίας.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε υποψήφιος θα πρέπει να ξεχωρίσει και να πείσει για τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να επιλεχθεί για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας και σε αυτή την περίπτωση οι ακαδημαϊκές γνώσεις δεν είναι το μοναδικό κριτήριο.

Το αν θα αξιολογηθεί θετικά το βιογραφικό μας εξαρτάται όμως και κατά πόσο ανταποκρινόμαστε σωστά στις απαιτήσεις για την θέση για μόνιμη απασχόληση για την οποία θεωρούμε ότι εμείς είμαστε οι ιδανικοί.

Αν για παράδειγμα κάνουμε αίτηση για μια θέση σε Λογιστήριο επειδή διαθέτουμε τις αντίστοιχες ακαδημαϊκές γνώσεις, ενώ ο εργοδότης επιθυμεί κάποιο επαγγελματία με δικαίωμα υπογραφής Α’ τάξης, τότε δεν θα πρέπει να περιμένουμε θετική αξιολόγηση.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις πρόσφατες θέσεις για μόνιμη απασχόληση που χειρίζεται η randstad στο http://www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα