Μόνιμη απασχόληση

Για να βρείτε την επόμενη μόνιμη απασχόληση που σας ενδιαφέρει θα πρέπει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης να πείσετε για τις ικανότητες σας και για τους λόγους που πρέπει να επιλεχθείτε εσείς για την συγκεκριμένη θέση εργασίας.

Αυτό σημαίνει ότι όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με το βιογραφικό και την συνοδευτική επιστολή αλλά και  την προετοιμασία για την συνέντευξη επιλογής είναι δυνατόν να έχουν καθοριστικό ρόλο σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον στην αγορά εργασίας.

Οι περισσότεροι από όσους αναζητούν εργασία γνωρίζουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν για να αξιολογηθούν θετικά από ένα εργοδότη. Παρ’ όλα αυτά δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνεται κατανοητό ότι δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πλάνο, ενώ επίσης υπάρχει και υστέρηση σε βασικά χαρακτηριστικά που θα κάνουν έναν υποψήφιο να ξεχωρίσει.

Αν θέλετε να φρεσκάρετε κάποιες από τις βασικές συμβουλές για την εύρεση εργασίας μπορείτε να επισκεφθείτε το http:///www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα