Μόνιμη απασχόληση

Σε ένα μεγάλο ποσοστό οι υποψήφιοι για εργασία κατά την αναζήτηση εργασίας στοχεύουν στην μόνιμη απασχόληση, βάζοντας της υπόλοιπες επιλογές για εργασία σε δεύτερη μοίρα. Αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία της πρόσφατης έρευνας Workmonitor σύμφωνα με την οποία τα στελέχη που έλαβαν μέρος θεωρούν την μερική απασχόληση ως ανασταλτικό παράγοντα για την καριέρα τους.

Στην εύρεση εργασίας όμως και καθώς οι συνθήκες στη αγορά είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές, το πλάνο μας θα πρέπει να έχει ευελιξία και να περιλαμβάνει και εναλλακτικές επιλογές, έτσι ώστε να αυξήσουμε τις πιθανότητες μας.

Αν επιθυμείτε να βρείτε εργασία ενημερωθείτε για χαρακτηριστικά που προσφέρει κάθε απασχόληση και προσπαθήστε να εντοπίσετε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας που σας ενδιαφέρουν.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα