Μόνιμη απασχόληση

Το βασικό πλάνο των εργαζομένων για πολλά χρόνια ήταν αν δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες  που θα εξασφάλιζαν την μόνιμη απασχόληση. Πλέον, καθώς η αγορά εργασίας παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά οι εργαζόμενοι μπορούν να επιλέξουν και άλλες μορφές εργασίας. Εκτός από τις θέσεις για μόνιμη απασχόληση και αυτές που έχουν να κάνουν με ημιαπασχόληση ή προσωρινή απασχόληση.

Την περίοδο που διανύουμε οι υποψήφιοι για εργασία θα πρέπει να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που παρουσιάζονται καθώς, για τις θέσεις εργασίας που είναι διαθέσιμες, (για μόνιμη και για προσωρινή απασχόληση) υπάρχει σημαντικός αριθμός ικανών υποψηφίων που τις διεκδικεί. Για αυτό θα είναι  πολύ σημαντικό  να δώσουμε την προσοχή μας στις λεπτομέρειες.

Για παράδειγμα αν μια αγγελία για εργασία μας ζητάει αγγλικό βιογραφικό, εμείς θα πρέπει να το στείλουμε στα Αγγλικά. Αν σε μια αγγελία απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις  τότε οφείλουμε είτε μέσω της συνοδευτικής επιστολής η του βιογραφικού να τις παρουσιάσουμε. Διαφορετικά, αυξάνουμε τις πιθανότητες για να μην επιλεχθούμε εμείς για κάποια θέση εργασίας, πόσο μάλλον να διεκδικήσουμε μια μόνιμη απασχόληση όπου οι απαιτήσεις οι μεγαλύτερες.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα