Μόνιμη απασχόληση στην Ελλάδα

Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι υποψήφιοι που αναζητούν εργασία γνωρίζουν τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόσουν για να βρουν μόνιμη απασχόληση στην Ελλάδα αυτό το διάστημα.

Για κάποιους όμως η εύρεση εργασίας δεν θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα γιατί στην πράξη δεν εφαρμόζουν αυτά που θεωρητικά γνωρίζουν όπως είναι: η προσεκτική και στοχευμένη σύνταξη του βιογραφικού,  η προετοιμασία πριν από την συνέντευξη επιλογής, η έλλειψη ευελιξίας σχετικά μια πιθανή προσφορά εργασίας, η περιορισμένη δραστηριότητα σχετικά με την εύρεση νέων θέσεων εργασίας, η μη χρήση όλων των διαθέσιμων επιλογών.

Εφόσον θέλετε να λάβετε θετική αξιολόγηση για τις θέσεις εργασίας που υπάρχουν διαθέσιμες αυτό το διάστημα φροντίστε ώστε η θεωρεία να γίνεται πράξη και προσπάθεια σας να συνοδεύεται από προγραμματισμό και οργάνωση.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα