Μόνιμη απασχόληση στην Ελλάδα

Όλοι μας γνωρίζουμε πως μπορούμε να βρούμε μόνιμη απασχόληση στην Ελλάδα. Παρ’ όλα αυτά από τα στελέχη που καθημερινά αξιολογούνται για τις θέσεις εργασίας που χειρίζεται η Randstad γίνεται κατανοητό ότι κάποιοι θα δυσκολευτούν να βρουν τον επόμενο σταθμό στην καριέρα τους . Αυτό πιθανόν να οφείλετε σε πολλούς λόγους . Παρακάτω θα βρείτε μερικές από τις αιτίες που θα πρέπει να περιορίσετε:   1. Το βιογραφικό σας δεν προωθεί κατάλληλα τις ικανότητες σας.   2. Ενδιαφέρεστε για θέσεις εργασίας για τις οποίες δεν συγκεντρώνεται τις απαραίτητες προϋποθέσεις ή δεν είναι διαθέσιμες αυτό το διάστημα   3. Απορρίπτεται θέσεις εργασίας για μη σημαντικούς λόγους ή δεν διαθέτετε ευελιξία για να δεχθείτε μια προσφορά για εργασία για ρόλο που δεν είναι στις πρώτες προτεραιότητες σας.   4. Παρουσιάζεστε σε μια συνέντευξη για εργασία χωρίς να γνωρίζετε τις λεπτομέρειες στο βιογραφικό σας.   5. Υποτιμάτε τον ανταγωνισμό σας στη αγορά εργασίας και θεωρείτε ότι οι εργοδότες θα επιλέξουν σίγουρα το βιογραφικό σας για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.   6. Η δραστηριότητα σας για την εύρεση εργασίας είναι ιδιαίτερα περιορισμένη και στοχευμένη σε συγκεκριμένα μέσα, ενώ θα πρέπει να υπάρχει χρήση όλων των διαθέσιμων επιλογών.   7. Αποφεύγετε να συνεργαστείτε με εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα