Μόνιμη απασχόληση-εύρεση προσωπικού

Η εύρεση προσωπικού για μόνιμη απασχόληση αποτελεί μια από τις υπηρεσίες τις οποίες μπορεί να προσφέρει επιτυχώς η Randstad σε εργοδότες σε διαφορετικούς κλάδους και επίπεδο δραστηριότητας.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού της Randstad διαθέτοντας  πλούσια γνώση και εμπειρία από τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις απαιτήσεις των εργοδοτών,  είναι σε θέση να προσφέρουν άμεσα λύσεις στα αιτήματα για εύρεση και αξιολόγηση μόνιμου προσωπικού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που προσφέρουμε επισκεφθείτε σήμερα το  http://www.randstad.gr η επικοινωνήστε με τη Randstad στο 2106770523 (Αθήνα)

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα