Μόνιμη απασχόληση–εύρεση προσωπικού

Η εύρεση προσωπικού για μόνιμη απασχόληση αποτελεί μια δραστηριότητα για την οποία οι εργοδότες επικεντρώνονται πλέον στο τελικό αποτέλεσμα, καθώς αυτό συνδέεται με την επίτευξη των στόχων και την ανάπτυξη μιας εταιρίας.

Οι λανθασμένες ή βιαστικές επιλογές είναι πιθανόν να έχουν αντίκτυπο, αλλά και κόστος για ένα εργοδότη που δεν έχει συγκεκριμένη στρατηγική για την επιλογή και εύρεση προσωπικού.

Η διαχείριση της διαδικασίας από συμβούλους που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού είναι δυνατόν να εξασφαλίσουν την ποιότητα και το αποτέλεσμα. Η Randstad διαθέτοντας εξειδικευμένα στελέχη  και πολύχρονη παρουσία στη τοπική αγορά έχει την δυνατότητα να σας παρέχει άμεσα λύσεις.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο http://www.randstad.gr η επικοινωνήστε μαζί μας στο 2106770523 (Αθήνα) και στο 2310414731 (Θεσσαλονίκη)

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα