Καριέρα

Ένα επάγγελμα στο οποίο μπορεί κανείς να κάνει καριέρα στην σημερινή αγορά εργασίας είναι οι πωλήσεις.

Καθώς η δραστηριότητα του τμήματος  πωλήσεων συνδέεται με τα έσοδα, τα αποτελέσματα και την επίτευξη των στόχων οι εργοδότες που επιθυμούν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί,  δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην εύρεση και επιλογή προσωπικού το οποίο θα κάνει την διαφορά.

Ακόμα και σε περιόδους στις οποίες η αγορά μπορεί να παρουσιάζει σημαντικές προκλήσεις, αρκετοί είναι οι εργοδότες που θα δημοσιεύσουν θέσεις εργασίας για στελέχη στις πωλήσεις.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να κάνουν καριέρα σε αυτό τον τομέα εκτός από τις απαραίτητες επικοινωνιακές δεξιότητες, απαιτεί πλέον και άλλες ικανότητες όπως η διαπραγμάτευση, η εξυπηρέτηση πελατών, οι τεχνικές στην πώληση και την ανάπτυξη μιας αγοράς κοκ.

Για να βρείτε τις πρόσφατες θέσεις εργασίας που χειρίζεται η Randstad επισκεφθείτε το http://www.randstad.gr

Ένα επάγγελμα στο οποίο μπορεί κανείς να κάνει καριέρα στην σημερινή αγορά εργασίας είναι οι πωλήσεις.

Καθώς η δραστηριότητα του τμήματος  πωλήσεων συνδέεται με τα έσοδα, τα αποτελέσματα και την επίτευξη των στόχων οι εργοδότες που επιθυμούν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί,  δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην εύρεση και επιλογή προσωπικού το οποίο θα κάνει την διαφορά.

Ακόμα και σε περιόδους στις οποίες η αγορά μπορεί να παρουσιάζει σημαντικές προκλήσεις, αρκετοί είναι οι εργοδότες που θα δημοσιεύσουν θέσεις εργασίας για στελέχη στις πωλήσεις.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να κάνουν καριέρα σε αυτό τον τομέα εκτός από τις απαραίτητες επικοινωνιακές δεξιότητες, απαιτεί πλέον και άλλες ικανότητες όπως η διαπραγμάτευση, η εξυπηρέτηση πελατών, οι τεχνικές στην πώληση και την ανάπτυξη μιας αγοράς κοκ.

Για να βρείτε τις πρόσφατες θέσεις εργασίας που χειρίζεται η Randstadεπισκεφθείτε το http://www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα