Καριέρα

Με τον όρο καριέρα αναφερόμαστε στο επαγγελματικό (και εκπαιδευτικό) μονοπάτι που διαγράφει κάποιος κατά τη διάρκεια της ζωής του. Οι επιλογές που έχει κάνει το άτομο, ως προς την εργασία του, αποτυπώνονται στο βιογραφικό του και το ενισχύουν.

Λόγω των σημερινών συγκυριών, η ξεκάθαρη αποτύπωση μιας καριέρας θα ήταν κάπως ουτοπική. Σε περίπτωση μη ευελιξίας από την πλευρά του υποψήφιου για εργασία, η αναζήτηση εργασίας – και μετέπειτα η εύρεση κάποιας δουλειάς – γίνεται πολύ περιορισμένη και, έτσι, πολλές ενδιαφέρουσες θέσεις εργασίας ενδέχεται να μην εξεταστούν με την απαραίτητη σοβαρότητα. Είτε πρόκειται για μερική απασχόληση, είτε για μόνιμη απασχόληση, η μεθοδική έρευνα και η συνεχής προσπάθεια είναι απαραίτητη.

Είναι πολύ σημαντικό ένας υποψήφιος για εργασίας να λειτουργεί βάσει των προσωπικών του φιλοδοξιών αλλά και να παραμένει προσηλωμένοι στους  στόχους που έχει θέσεις.

Όμως, αν η στάση σας αυτή ακυρώνει ποικίλες θέσεις εργασίας, τότε θα ήταν καλό να μεταβληθεί. Ανάγκες για ανθρώπινο δυναμικό πάντα υπάρχουν και η στοχευμένη, αλλά και κάπως ελαστική, έρευνα στις διάφορες αγγελίες εργασίας θα οδηγήσει πιθανόν στην σωστή επιλογή για εσάς.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα