Καρίερα

H καριέρα που θα ακολουθήσει κάποιος τελικά μπορεί να μην είναι σύμφωνη με τους ακαδημαϊκούς τίτλους ή τις γνώσεις που απέκτησε μέσα από την εκπαίδευση.   Σε αρκετές περιπτώσεις ακόμα και υψηλόβαθμα στελέχη έχουν διαμορφώσει μια πολυετή καριέρα σε τομείς οι οποίοι δεν είχαν κάποια σχετική σύνδεση με το ακαδημαϊκό υπόβαθρό.   Αυτό αποδεικνύει το γεγονός ότι στα πρώτα βήματα της εργασιακής εμπειρίας το πλάνο για την καριέρα είναι ναι μεν απαραίτητο, αλλά από την άλλη μεριά δεν θα πρέπει  να δημιουργεί εμμονές σχετικά με τις θέσεις εργασίας που θα επιλεχθούν κατά την αναζήτηση εργασίας.   Διαφορετικά μια πιθανή αντιμετώπιση χωρίς ευελιξία μπορεί να οδηγήσει σε χαμένες ευκαιρείς απασχόλησης.   Βρείτε όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο www.randstad.gr  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα