Θέσεις εργασίας

Όταν κάποιος κάνει αίτηση στις θέσεις εργασίας που το ενδιαφέρουν το επόμενο βήμα αποτελεί η επικοινωνία από ένα εργοδότη για μια συνέντευξη επιλογής προσωπικού.   Αυτό αποτελεί την φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων. Παρόλα αυτά σε κάποιες περιπτώσεις δεν θα προκύψει θετική ανταπόκριση από τους εργοδότες και αυτό δεν θα οφείλετε στην απόρριψη του βιογραφικού.   Η ενημέρωση σχετικά με τις θέσεις εργασίας σε ένα μεγάλο ποσοστό γίνεται με την χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, κάτι το οποίο σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην ολοκληρωθεί με επιτυχία μια αίτηση για μια θέση εργασίας.   Σε αυτή την περίπτωση και όταν δεν υπάρχει αυτόματη ενημέρωση για την παραλαβή της αίτηση σας η τηλεφωνική επικοινωνία είναι ενδεδειγμένη, ενώ παράλληλα μπορεί να αποτελέσει και μια καλή ευκαιρία για παρουσίαση του επαγγελματικού προφίλ στο στέλεχος που έχει αναλάβει την εύρεση προσωπικού.   Για να κάνετε αίτηση στις θέσεις εργασίας που δημοσιεύει η Randstad κάντε κλίκ στο www.randstad.gr  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα