Θέσεις εργασίας

Εργοδότες από διαφορετικούς κλάδους εμπιστεύονται για τις θέσεις εργασίας που προσφέρουν την Randstad για την διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού.

Αυτό σημαίνει ότι οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Randstad πέρα από την δημοσίευση των αγγελιών στο www.randstad.gr, υλοποιούν την διαδικασία αξιολόγησης που περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που θα οδηγήσουν στην επιλογή των καταλληλότερων σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί από τον εργοδότη.

Η τελική επιλογή και προσφορά εργασίας προκύπτει πάντα από τον εργοδότη ο οποίος έχει την συγκεκριμένη ανάγκη για ανθρώπινο δυναμικό και αφού πρώτα διεξαχθεί και από την πλευρά του οι απαραίτητες διαδικασίες αξιολόγησης.

Για να γνωρίσετε την Randstad και τις θέσεις εργασίας που προσφέρει επισκεφθείτε το http://www.randstad.gr.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα