θέσεις εργασίας

Είναι πολύ σημαντικό ένας υποψήφιος να έχει υψηλές απαιτήσεις από τον εαυτό του, καθώς και προσωπικές φιλοδοξίες για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. Επίσης, ουσιαστικό είναι και το να επιλέγει,  θέσεις εργασίας οι οποίες αποτελούν ένα «σκαλοπάτι» για την επαγγελματική του καριέρα.

Όμως, το να θέτει κάποιος τον πήχη υπερβολικά ψηλά, κρύβει πολλούς κινδύνους. Για παράδειγμα, δεν είναι ωφέλιμο  κάποιος με μικρή προϋπηρεσία (2 χρόνια) στον τραπεζικό χώρο να κάνει αίτηση για μια θέση Διευθυντή Υποκαταστήματος Τραπέζης, γιατί είναι σίγουρο ότι μια τέτοια κίνηση θα απορριφθεί από τον εκάστοτε σύμβουλο επιλογής προσωπικού. Εκτός από αυτά, ο υποψήφιος αυξάνει σημαντικά και το επίπεδο του άγχους του  ιδιαίτερα όταν βρίσκετε σε περίοδο  αναζήτηση εργασίας.

Είναι σημαντικό  οι προσδοκίες ενός υποψηφίου πρέπει να βρίσκονται σε ρεαλιστικό επίπεδο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάτι τέτοιο θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για να γίνει το επόμενο βήμα  στην καριέρα του. Οι συνεχείς ανταποκρίσεις σε θέσεις εργασίας που δεν ταιριάζουν με το background του υποψηφίου, ενδέχεται να επιμηκύνουν το χρονικό διάστημα που θα είμαστε εκτός εργασίας .

Συνεπώς, ένα σωστά δομημένο βιογραφικό σε συνδυασμό με έναν συνειδητοποιημένο υποψήφιο μπορεί να αποφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα