Εύρεση προσωπικού

Οι τάσεις στην αγορά εργασίας έχουν διαμορφώσει ένα νέο εργασιακό περιβάλλον κάτι το οποίο έχει επίσης δημιουργήσει μεταβολές και στον τρόπο που οι εργοδότες υλοποιούν τις διαδικασίες για ην εύρεση προσωπικού.   Η εύρεση ικανών και ταλαντούχων στελεχών έχει γίνει για τους περισσότερους εργοδότες μια βασική προτεραιότητα, καθώς τα περιθώρια για λανθασμένες επιλογές για το ανθρώπινο δυναμικό έχουν στενέψει, ενώ και η ανάγκη για άμεσα αποτελέσματα και συμμετοχή στους στόχους  αποτελεί ένα εξίσου σημαντικό κριτήριο.   Σε κάποιες περιπτώσεις η αποτελεσματικότητα στην εύρεση προσωπικού είναι πιθανόν μα εξαρτηθεί από την προσέλκυση των υποψηφίων οι οποίοι είναι ικανοί να καλύψουν τις απαιτήσεις για την διαθέσιμη θέση εργασίας και παράλληλα θα ταιριάξουν και με την κουλτούρα της εταιρείας.   Σε αυτή την απαιτητική διαδικασία οι σύμβουλοι hr της Randstad μπορούν να προσφέρουν άμεσα λύσεις στις ανάγκες κάθε εργοδότη. Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού στο www.randstad.gr .      
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα