Εύρεση προσωπικού

Για κάποιους εργοδότες η εύρεση προσωπικού αποτελεί μια διαδικασία η οποία υλοποιείται σε καθημερινή βάση για να γίνει κάλυψη εποχικών αναγκών ή για έργα προκαθορισμένης διάρκειας.   Η συγκεκριμένες διαδικασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας που αναζητά προσωπικό,  ή μέσα από την συνεργασία με μια εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.   Η Randstad Hellas διαθέτοντας εξειδίκευση στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να προσφέρει όλες τις σχετικές υπηρεσίες και να γίνει ο συνεργάτης σας σε θέματα προσωπικού.   Επικοινωνώντας με τους σύμβουλους ανθρώπινου δυναμικού της Randstad Hellas σχετικά με τις ανάγκες που θέλετε να καλύψετε, μπορείτε να λάβετε την κατάλληλη καθοδήγηση σχετικά με τις διαδικασίες που απαιτούνται και να σας προσφέρουν άμεσα λύσεις για τις ανάγκες σας.   Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού της Randstad στο www.randstad.gr .  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα