Εύρεση προσωπικού

Όταν μια εταιρεία καλείται να πετύχει τους στόχους της στο τρέχων οικονομικό περιβάλλον οι επιλογές σχετικά με την εύρεση προσωπικού πρέπει να είναι τέτοιες που θα μπορούν να προσφέρουν άμεσα αξία και αποτέλεσμα.

Για να προκύψει όμως η εύρεση των κατάλληλων υποψήφιων για εργασία, ένας εργοδότης θα χρειαστεί να έχει καθορίσει τις ακριβείς απαιτήσεις για την θέση εργασίας (αρμοδιότητες, εργασιακή εμπειρία, ακαδημαϊκές γνώσεις) που θα προσφέρει, καθώς και τα στοιχεία της προσωπικότητας που θα ταιριάξουν στο συγκεκριμένο περιβάλλον εργασίας.

Τα παραπάνω θα συντελέσουν στο να ολοκληρωθεί επιτυχημένα η διαδικασία αξιολόγησης είτε αυτή πραγματοποιηθεί από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, είτε αυτή ανατεθεί σε συμβούλους που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα