Εύρεση προσωπικού

Η εύρεση προσωπικού από τους εργοδότες οδηγεί στην επιλογή του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού που θα καλύψει μια θέση εργασία.   Συχνά όμως παρατηρείται κάποιο εργοδότες να εναποθέτουν όλες τις ελπίδες για την εύρεση του κατάλληλου προσωπικού στις αγγελίες που θα δημοσιεύσουν σε κάποια εφημερίδα ή τα στα γνωστά job sites στο internet.   H διαδικασία για την εύρεση προσωπικού όμως δεν είναι πάντα μια τόσο απλή διαδικασία ιδιαίτερα την συγκεκριμένη περίοδο όπου η απαιτήσεις από τους εργοδότες έχουν αυξηθεί σημαντικά.   Συχνά απαιτείται δέσμευση σε επίπεδο στελεχών που θα αναλάβουν να βρουν το ανθρώπινο δυναμικό, χρόνου και στρατηγικής , ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ίσως χρειαστεί και η συνεργασία με συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού.   Αν θέλετε να εξασφαλίσετε ότι θα έχετε τα κατάλληλα αποτελέσματα στην εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού επικοινωνήστε με την Randstad.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα