Εύρεση Προσωπικού

Αν είστε εργοδότης και  πρόσφατα ξεκινήσατε την εύρεση προσωπικού  χωρίς όμως τα επιθυμητά αποτελέσματα, τότε ίσως είναι στιγμή να απευθυνθείτε σε συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού.   Η Randstad διαθέτοντας εξειδίκευση στις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού εξυπηρετεί καθημερινά τόσο για την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού, όσο και για άλλα θέματα για το ανθρώπινο δυναμικό πολλούς και διαφορετικούς εργοδότες.   Διαθέτοντας μια βάση δεδομένων με ενεργούς, διαθέσιμους και αξιολογημένους υποψηφίους οι σύμβουλοι hr μπορούν να παρέχουν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις στα αιτήματα ενός εργοδότη.   Βρείτε τις πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας στο www.randstad.gr
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα