Εύρεση προσωπικού

Θεωρητικά  η εύρεση προσωπικού φαίνεται να είναι μια απλή διαδικασία, στην πράξη όμως μπορεί να προκύψει το αντίθετο, καθώς απαιτείται αρκετός χρόνος και πόροι για την συλλογή των κατάλληλων βιογραφικών, αλλά και την υλοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης.   Σε αυτή την διαδικασία η Randstad  και μέσα από τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που προσφέρει έχει την δυνατότητα να αναλάβει την εύρεση και αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού για κάθε εργοδότη. Τα στελέχη της Randstad μέσα από την εξειδίκευση και την εμπειρία που διαθέτουν από την τοπική αγορά μπορούν να καλύψουν άμεσα και αποτελεσματικά τις ανάγκες κάθε εταιρείας.   Εάν ενδιαφέρεστε να βρείτε τα κατάλληλα στελέχη για τις θέσεις εργασίας που προσφέρεται, επισκεφτείτε το site της εταιρίας, www.randstad.gr  ή να επικοινωνήσετε στο 210-6770523.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα