Εύρεση προσωπικού

Η εύρεση προσωπικού από τους εργοδότες στην σημερινή αγορά εργασίας φαντάζει ως μια πολύ εύκολη υπόθεση σε επίπεδο επιλογών για το ανθρώπινο δυναμικό.   Παρ’ όλα αυτά η συγκεκριμένη διαδικασία δεν παύει να έχει ιδιαιτερότητες και απατήσεις, καθώς η εργοδότες περισσότερο από ποτέ επιθυμούν να κάνουν τις καλύτερες επιλογές στελέχωσης, έτσι ώστε σύντομα να υπάρχει συμμετοχή του νέου προσωπικού στην ανάπτυξη και τα αποτελέσματα.   Παράλληλα, καθώς η όποια λανθασμένη επιλογή μεταφράζεται σε επιπλέον κόστη, οι εργοδότες έχουν επίσης την δυνατότητα να υλοποιούν την εύρεση ανθρώπινου δυναμικού μέσω εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.   Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες hr που προσφέρει η Randstad στο www.randstad.gr  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα