Εύρεση προσωπικού

Η εύρεση προσωπικού για ένα εργοδότη αποτελεί μια ιδιαίτερη διαδικασία μέσα από την οποία θα επιλεχθεί το ανθρώπινο δυναμικό που θα συντελέσει την επίτευξη των στόχων.   Ολοένα και περισσότεροι εργοδότες δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην εύρεση ανθρώπινου δυναμικού, κάτι το οποίο φαίνεται και από το γεγονός ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό η διαδικασία υλοποιείται από το τμήμα ανθρώπινου η δυναμικού ή σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται ανάθεση σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.   Αυτό επίσης δείχνει την προσπάθεια των εργοδοτών να μειώσουν τις λανθασμένες επιλογές σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και να παραμείνουν ανταγωνιστικοί χωρίς να επιβαρύνονται από επιπλέον κόστη.   Αν είστε εργοδότης και αυτό το διάστημα θέλετε να βρείτε τα κατάλληλα στελέχη για την εταιρεία σας επικοινωνήστε με τους συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού της Randstad.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα