Εύρεση προσωπικού

Κατά την εύρεση προσωπικού ένας εργοδότης μπορεί να βρεθεί σε δίλημμα σχετικά με τους υποψήφιους για εργασία που πρέπει να επιλέξει για τις θέσεις εργασίας που προσφέρει, γιατί πιθανόν να συγκεντρώνουν τα ίδια επαγγελματικά χαρακτηριστικά.

Καθώς κανένας εργοδότης δεν θα ήθελε η εύρεση προσωπικού να καταλήξει σε μια λανθασμένη επιλογή ένα χαρακτηριστικό το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία έχει να κάνει με τις απαιτήσεις την θέσης εργασίας και κατά πόσο αυτές είναι ξεκάθαρες στο στέλεχος που θα αναλάβει την διαδικασία αξιόλογης προσωπικού.

Πριν την έναρξη των συναντήσεων για την συνέντευξη επιλογής θα πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δεξιότητες που θα χρειαστεί να έχει ο κατάλληλος υποψήφιος για εργασία.

Εναλλακτικά και για τις καλύτερες επιλογές στελέχωσης η διαδικασία αξιολόγησης μπορεί να υλοποιηθεί από τους συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού της Randstad.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα