Εύρεση προσωπικού

Η εύρεση προσωπικού που θα οδηγήσει σε πρόσληψη στελεχών τα οποία δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις μια θέσης εργασίας αλλά και στους στόχους που έχουν τεθεί είναι πιθανόν να έχει σημαντικό κόστος.

Εκτός από τον χρόνο και την οικονομική επιβάρυνση που μπορεί να προκύψει μια λανθασμένη επιλογή μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες στην οργάνωση μιας εταιρείας αλλά και στην φήμη της (employer branding) ως εργοδότη.

Οι υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που μπορούν να προσφερθούν από τους συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού της Randstad αποτελούν μια λύση που μπορεί να σας παρέχει σιγουριά για τις επιλογές σας.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας στο 2106770523 για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την εύρεση προσωπικού. Εναλλακτικά ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που μπορούμε να σας προσφέρουμε στο http://www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα