Εύρεση προσωπικού

Η εύρεση προσωπικού αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία ή οποία μπορεί να συντελέσει στην ανάπτυξη ενός οργανισμού. Η εύρεση προσωπικού γίνεται συνήθως από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και από διευθυντικά στελέχη τα οποία αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν την εύρεση, αξιολόγηση και επιλογή των καταλληλότερων για μια θέση εργασίας.

Η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει αρχικά τεστ δεξιοτήτων για τις γνώσεις του υπολογιστή και των ξένων γλωσσών αλλά και ψυχομετρικά τεστ. Στην συνέχεια ακολουθεί η συνέντευξη εργασίας η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί σε 2 η 3 συναντήσεις αντίστοιχα.

Η σειρά της παραπάνω δραστηριότητας σε αρκετές περιπτώσεις διεξάγεται από εταιρείες συμβούλων ανθρώπινου δυναμικού όπου οι  υποψήφιοι καλούνται να δείξουν επίσης τις ικανότητες τους και τον καλό τους εαυτό.

Σε κάποιες περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί ότι οι υποψήφιοι δεν δίνουν την ίδια προσοχή στην διαδικασία  της εύρεσης προσωπικού όταν αυτή διεξάγετε από συμβούλους hr, καθώς δεν είναι αυτοί που θα λάβουν την τελική επιλογή για την κάλυψη της θέσης εργασίας.

Αυτή όμως δεν είναι σωστή πρακτική και αντιμετώπιση στην αναζήτηση εργασίας καθώς οι εταιρείες που παρέχουν την υπηρεσία εύρεσης προσωπικού έχουν την δυνατότητα εκτός από το να αξιολογήσουν τις ικανότητες σας , να καταχωρήσουν στην βάση δεδομένων το βιογραφικό σας, να λάβουν συστάσεις για την εργασίας σας σε προηγούμενους εργοδότες, αλλά πάνω από όλα να σας προτείνουν άλλες διαθέσιμες θέσεις εργασίας, είτε τώρα είτε όταν προκύψουν μελλοντικά.

Από όποιον και αν γίνεται η αξιολόγηση η αντιμετώπιση πρέπει να είναι ίδια. Επαγγελματισμός συνέπεια και σωστή επικοινωνία για κερδίσουμε τις εντυπώσεις.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα